طراحی، تولید و واردات ترازوی های چندکاره

ترازو های چند کاره با قابلیت اندازه گیری وزن، BMI، درصد چربی، آب، تراکم استخوان، ماهیچه و کالری مورد نیاز بدن

قابلیت ذخیره اطلاعات ۱۰ نفر

قابلیت تحمل وزن تا ۱۸۰ کیلوگرم